Bestaat A1-locatie voor horeca!?

In verschillende advertenties wordt bij horeca "A1 lokatie" vermeld. Klopt dat wel? Volgens mij geldt de classering alleen voor winkels/detailhandel en geeft het weer hoeveel passanten er op die betreffende lokatie langskomen. Daar waar de meesten langs lopen is een A1 lokatie, meestal het stad- of dorpscentrum. Op die lokaties zijn de huren het hoogste. Daarna komen A2, B en C lokaties, Voor diverse horecabedrijven zal een A1 lokatie helemaal niet gunstig zijn, alleen voor fastfood bedrijven is een dergelijke lokatie gunstig (en te betalen). Lunchroom, café-restaurants trekken steeds vaker weg uit de stadscentra vanwege de hoge huren, slechte bereikbaarheid voor gasten en leveranciers en onmogelijkheid voor uitbreiding. Horeca met hoge omloopsnelheid en goede gemiddelde besteding kan het uithouden door hogere marges en omzetten. Als men diversicatie wenst in een stadscentrum zal er rekening gehouden moeten worden met draaghuren voor horeca.

Op de NVM Business site staat dit:

Winkellocaties in kernwinkelgebieden worden ingedeeld in A-, B- of C-locaties op basis van de drukte-index. Deze indeling wordt ook wel een indeling naar passantenklasse of locatiekwaliteit genoemd. De indeling wordt op basis van passantenonderzoeken bepaald. 

Het drukste punt in een winkelgebied, het punt waar de meeste passanten langslopen, wordt aangeduid als de A1-locatie. De overige locaties in het winkelgebied worden ingedeeld op basis van hoe het aantal passanten zich verhoudt tot het maximale aantal passanten van de A1 locatie. 

De onderstaande tabel maakt dit duidelijk. De tabel geeft per locatietype de range van het aantal passanten ten opzichte van het drukste punt binnen het betreffende winkelgebied. 
 A1-locaties  75 - 100%
 A2-locaties  50 - 75%
 B1-locaties  25 - 50%
 B2-locaties  10 - 25%
 C-locaties  5 - 10%
Locatie-indeling naar passantenstromen Drukte-index

Passantenonderzoeken worden uitgevoerd door gespecialiseerde bureaus. De indeling is dynamisch en per kernwinkelgebied verschillend. Door bijvoorbeeld de vestiging van een trekker, de opening van een nieuwe parkeergarage of een nieuw deelgebied kunnen passantenstromen veranderen en daarmee ook de indeling naar locatiekwaliteit.


Er onstaat dus verwarring als men een pannenkoekenrestaurant dat op de bosrand ligt aanduidt als "A1-lokatie"; de lokatie zal vast niet de hoogste passantenstromen hebben. Ja, op een zonnige zondag in september misschien...

Iedere horeca ondernemer vindt dat zijn/haar eigen bedrijf op een A1 lokatie ligt, zij hebben ooit voor de plek gekozen op grond van een concept en bereikbaarheid voor hun doelgroep.
Daarom is het beter om een andere omschrijving te geven dan "A1 -lokatie", iemand een suggestie?

ik hoor graag!
Lukas Arends BRE RTsv
Senior horecamakelaar
Register taxateur horecabedrijven