De Koning te Hilversum overgedragen!

Afgelopen maandag was ik aanwezig bij de levering van de mooie panden aan de Koninginneweg te Hilversum. Het was nog even spannend, omdat de Gemeente Hilversum een Voorkeursrecht Gemeenten had gevestigd. Gelukkig voor partijen was dat na het inschrijven van de koopovereenkomst bij het Kadaster. Mijn opdrachtgever en verkoper, de heer Wittebol, heeft een lange geschiedenis met het pand. Op de verdiepingen zijn 8 verhuurde woonunits, op de begane grond heeft de heer Wittebol jarenlang het bekende witgoedbedrijf "De Wit" geëxploiteerd.  Bij de introductie van internetverkoop werd besloten de ruimte om te bouwen tot cultureel centrum met horeca. Wegens omstandigheden is dat bedrijf ongeveer een jaar geleden gestaakt. De heer Ouwerkerk en Bilstra hebben de panden gekocht voor belegging en verdere ontwikkeling, hetgeen gezien de ontwikkelingen op het Langgewenst en het stationsgebied zeer aantrekkelijk is. Zij werden geadviseerd door de heer C. van der Voort uit Bussum. Naar mijn mening weer een goede zaak. Ik wens alle betrokkenen succes met hun toekomstplannen.