Goodwill horeca berekenen

Hoe bereken je nou of er goodwill in een horecabedrijf zit? Naar mijn mening is dat te berekenen door allereerst de volledige waarde van de onderneming te berekenen op basis van een bedrijfswaardering. Deze bedrijfswaardering wordt gedaan door de EBIDTA (ooit in verleden GOP genoemd) te vermenigvuldigen met een factor.  Hierdoor is de terugverdiencapaciteit van het bedrijf van belang en zal de bedrijfswaarde reëel zijn. Deze waardering is gebruikelijk bij alle sectoren en is geaccepteert bij investors, banken en accountants,  


Van de volledige bedrijfswaarde kan dan de (getaxeerde) marktwaarde  -ook wel actuele waarde genoemd- van de inventaris en andere over te nemen zaken (niet de boekwaarde!!) afgetrokken worden, de rest is dan goodwill.
Natuurlijk is van belang dat de gehanteerde factor en de gebruikte EBIDTA op juiste maniet tot stand komen en zijn er diverse factioren die spelen. Hiervoor is inzicht en kennis van de markt en kengetallen in de horeca een must!

Laatst hoorde ik iemand serieus zeggen dat de waarde berekend was door een percentage los te laten op de omzet! Wat gevaarlijk en ondoordacht! Stel dat de vaste kosten (o.a. huur) veel hoger zijn dan bij een vergelijkbaar bedrijf en beide bedrijven worden met het percentage berekend: dan gaat dat niet goed... er wordt iemand benadeeld. Geen goede zaak....