Groot verschil in multipliers bij grote en kleine MKB Bedrijven

In de Overname Barometer (Brookz) van de eerste helft van 2018 werd voor het eerst de impact van de omvang van een bedrijf op de betaalde multiples geanalyseerd. Het doel van deze analyse was om de Small Firm Premium en de invloed ervan op het Nederlandse MKB in kaart te brengen, met een focus op bedrijven met een EBITDA tussen € 200.000 en € 5.000.000. Hierbij werd de EBITDA gebruikt als maatstaf voor de grootte van het bedrijf.  

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat hoe kleiner een onderneming is, hoe groter de kans dat de verwachte vrije kasstromen niet zullen worden gerealiseerd (Damodaran, 2011; Grabowski and Pratt, 2013). Denk bijvoorbeeld aan de afhankelijkheid van bepaalde klanten of leveranciers, of de afhankelijkheid van bepaalde technische knowhow die bij vertrek van personeel snel kan afnemen. Dit kan forse impact hebben op de rendementen en dus ook op de waarde van een onderneming. De hogere risicopremie die van toepassing is op kleinere bedrijven (de zogenaamde ‘Small Firm Premium’ ) veroorzaakt een waardedrukkend effect.

Als gevolg daarvan zijn de betaalde EBITDA-multiples voor grotere bedrijven gemiddeld hoger dan de betaalde multiples voor kleinere bedrijven.

Voor ondernemingen met een lagere EBITDA geldt over het algemeen een lagere verkoopmultiple in vergelijking met ondernemingen met een hogere EBITDA. Dit verband tussen de grootte van de onderneming en de toegepaste EBITDA-multiples wordt verder weergegeven in onderstaand figuur.

Het verschil in de EBITDA-multiple tussen bedrijven met een genormaliseerde EBITDA van € 200.000 en €5.000.000 bedraagt 1,9 (3,9 ten opzichte van 5,8). De verschillen tussen grote en kleine MKB-bedrijven zijn sinds 2018 toegenomen.
 
Figuur: Gemiddelde EBITDA-multiple in relatie tot bedrijfsomvang

Gemiddelde EBITDA-multiple voor bedrijven met een EBITDA van € 5.000.000 

5,8

Gemiddelde EBITDA-multiple voor bedrijven met een EBITDA van € 2.000.000

5,3

Gemiddelde EBITDA-multiple voor bedrijven met een EBITDA van € 1.000.000

4,8

Gemiddelde EBITDA-multiple voor bedrijven met een EBITDA van € 500.000

4,45

Gemiddelde EBITDA-multiple voor bedrijven met een EBITDA van € 200.000

3,9

Bron; Brookz Overname Barometer H2-2023