Restaurant in Leusden overgedragen

Op 1 april (geen grap) heb ik namens de vorige eigenaren: Lex en Karin Hülsenbeck het mooie restaurant aan De Waarden te Leusden overgedragen aan Bob de Vos.  Vrij snel na het in de markt brengen van het restaurant meldde Bob zich als kandidaat, na vlotte onderhandelingen kwamen partijen er uit en dat leidde tot de overdracht op 1 april jongstleden. Ik wens Bob veel succes met de voortzetting van het restaurant en ik wens Lex en Karin veel succes met hun nieuwe uitdagingen!