Stelsel Voortdurende erfpacht wijzigt!

Na 100 jaar voortdurende erfpacht heeft het college van B&W op dinsdag 10 februari het startsein gegeven om het stelsel van voortdurende erfpacht te wijzigen naar eeuwigdurende erfpacht. Op dinsdag 10 februari heeft het college van B&W na een consultatieronde van stakeholders het startsein gegeven om met de uitwerking van het stelsel van eeuwigdurende erfpacht te beginnen. In de consultatieronde is stakeholders gevraagd om een reactie op het concept Startdocument te geven. Alle reacties van de erfpachters, de Stichting Erfpachters Belang Amsterdam (SEBA), de Vereniging Eigen Huis (VEH), erfpachters, notarissen, vastgoedprofessionals (noot Didi: waaronder leden erfpachtcommissie MVA ) en banken zijn verwerkt tot de Nota van Bevindingen en het definitieve Startdocument. Op basis hiervan heeft het college het besluit genomen.

Na 100 jaar voortdurende erfpacht heeft het college van B&W op dinsdag 10 februari het startsein gegeven om het stelsel van voortdurende erfpacht te wijzigen naar eeuwigdurende erfpacht.

Op dinsdag 10 februari heeft het college van B&W na een consultatieronde van stakeholders het startsein gegeven om met de uitwerking van het stelsel van eeuwigdurende erfpacht te beginnen. In de consultatieronde is stakeholders gevraagd om een reactie op het concept Startdocument te geven. Alle reacties van de erfpachters, de Stichting Erfpachters Belang Amsterdam (SEBA), de Vereniging Eigen Huis (VEH), erfpachters,  notarissen, vastgoedprofessionals (noot Didi: waaronder leden erfpachtcommissie MVA) en banken zijn verwerkt tot de Nota van Bevindingen en het definitieve Startdocument. Op basis hiervan heeft het college het besluit genomen.
Wat betekent dit besluit voor de erfpachter?
De erfpachter krijgt bij overstap van voortdurend naar eeuwigdurende erfpacht nog maar eenmaal, bij uitgifte of bij het moment van overstappen vanuit het huidige stelsel, een berekening. Hierdoor komt de erfpachter niet meer voor verrassingen te staan. In het nieuwe stelsel kan men dan kiezen voor canonbetaling of om in één keer af te kopen.

Er is dus geen:

  • plotselinge stijging meer van de woonlasten bij canonherziening einde tijdvak;

  • onvoorspelbaarheid van de nieuwe canon en daardoor onzekerheid over toekomstige woonlasten;

  • (gevoel van) terughoudendheid van banken bij de financiering van erfpachtwoningen;

  • proces van ingewikkelde procedures meer bij de vaststelling van de nieuwe canon.

Vanaf de zomer van 2016 krijgen kopers van panden op erfpachtgrond een aanbieding voor eeuwigdurend erfpacht. Voor de huidige erfpachters wordt gewerkt aan een overstapregeling. Wat deze regeling inhoudt en wat de kosten gaan zijn voor eeuwigdurende erfpacht, is op dit moment nog niet bekend. De verwachting is dat eeuwigdurende erfpacht een hogere waarde zal hebben dan voortdurende erfpacht, maar lager dan koop, maar dat zal het advies van een onafhankelijke grondwaardecommissie moeten uitwijzen
Twerking stelsel berekenen van de waarde van de grond en de systematiek die hier aan ten grondslag ligt. De grondwaardecommissie wordt eind februari benoemd. Daarna zullen zij een inschatting maken van de planning. De datum die genoemd is in het Startdocument is waarschijnlijk te ambitieus.

Wilt u meer weten over de planning kijk dan op www.amsterdam.nl/erfpacht