Waarde horecabedrijf berekenen

Hoe bereken je nou de waarde van een horecabedrijf en of er goodwill in een horecabedrijf zit? Naar mijn mening is dat te berekenen door allereerst de volledige waarde van de onderneming te berekenen op basis van een bedrijfswaardering. Deze bedrijfswaardering wordt gedaan door de EBIDTA (ooit in verleden GOP genoemd) te vermenigvuldigen met een factor. Je berekent dan eigenlijk de terugverdiencapaciteit van het bedrijf; daardoor zal de bedrijfswaarde reëel zijn. Deze waardering is gebruikelijk in alle sectoren en is geaccepteert bij investors, banken en accountants.
 

Deze methode wordt ook in de "business valuation" geaccepteerd en toegepast.

Van de volledige bedrijfswaarde kan dan de (getaxeerde) marktwaarde 
 -ook wel actuele waarde genoemd- van de inventaris (niet de boekwaarde!!) afgetrokken worden, de rest is dan goodwill.

Natuurlijk is van belang dat de gehanteerde factor (ligt tussen 3 en 5 voor restaurants en tussen 4 en 8 voor hotels) en de gebruikte EBIDTA op juiste manier tot stand komen; er zijn immers diverse factoren die spelen en de juiste factor bepalen.
Denk hierbij aan de leeftijd van de inventaris, mogelijk noodzakelijke vervangingsinvesteringen, verhoogd risico en/of rente, en dergelijke. Om de juiste factor te bepalen is inzicht en kennis van de markt en kengetallen in de horeca een must!

Laatst hoorde ik iemand serieus zeggen dat de waarde berekend was door een percentage los te laten op de omzet! Wat gevaarlijk en ondoordacht! Stel dat de vaste kosten (o.a. huur) veel hoger zijn dan bij een vergelijkbaar bedrijf en beide bedrijven worden met het percentage berekend: dan gaat dat niet goed... er wordt iemand benadeeld. Geen goede zaak....