Wel of geen omzetbelasting - BTW?

Onderneming overdragen met of zonder omzetbelasting (BTW)?   Het verkopen en overdragen van een onderneming kan gevolgen hebben voor de omzetbelasting/BTW. Het gaat dan om een overdracht van de activa-passiva van een onderneming (bij horecabedrijven wordt alleen de activa overgedragen). Wanneer de transactie wordt aangemerkt als een algemeenheid van goederen, dan is artikel 37d Wet OB 1968 van toepassing en dan heeft dit geen gevolgen voor de omzetbelasting/BTW; de overdracht kan dus zonder omzetbelasting worden gedaan.    
Algemeenheid van goederen
Bij overgang van het geheel of een gedeelte van een algemeenheid van goederen, al dan niet tegen vergoeding of in de vorm van een inbreng in een vennootschap, wordt geacht dat geen leveringen of diensten plaatsvinden en treedt, tenzij bij ministeriële regeling anders is bepaald, degene op wie de goederen overgaan in de plaats van de overdrager. – artikel 37d Wet OB 1968.
 
De definitie bestaat uit verschillende elementen:
  • Overgang van een gehele of gedeelte van een algemeenheid van goederen;
  • De overnemer treedt in de voetsporen van de overdrager;
  • De overgang is geen levering of dienst.
Een algemeenheid van goederen moet bestaan uit een zodanig samenstel van leveringen en diensten, dat daarmee de onderneming kan worden voortgezet. Het gedeelte dat achterblijft hoeft verder geen functie te vervullen. Met hetgeen is overgenomen, moet uiteindelijk een economische activiteit (een horecabedrijf) kunnen worden uitgeoefend.
Daarbovenop moet de kopende partij ook de intentie hebben om de onderneming te gaan drijven. Er is verder niet bepaald hoe lang de onderneming moet worden voortgezet. Als geen sprake is van een overgang van een algemeenheid van goederen dan worden alle transacties afzonderlijk bekeken. Dan is de levering of dienst belast of wellicht vrijgesteld, afhankelijk van de omstandigheden.

Bij verkoop van alleen inventaris (geen onderneming die voortgezet wordt) is dus wel omzetbelasting/BTW van toepassing en komt deze op de koopsom.
 
Er is veel rechtspraak over dit onderwerp gepubliceerd.

Het is dus van belang om u goed te laten adviseren, zodat er een goede zaak wordt gedaan!